НАЧАЛО               ПОЛИТИКА ПО               ОБЕКТИ               СЕРТИФИКАТИ               СНИМКИ               НОВИНИ               ИНФОРМАЦИЯ
                              КАЧЕСТВОТО
             
        "ПЪТПЕРФЕКТ" АД е специализирано дружество, регистрирано през 2003 г. от водещи специалисти с опит и квалификация в областта на строителството на инфраструктурни обекти, ремонта и поддържането на пътища и пътни съоръжения.
        "ПЪТПЕРФЕКТ" АД притежава богат опит в строителството, ремонта и поддържането на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа. В своята богата история Дружеството е изпълнило много обекти от най-различно естество, винаги с много високо качество и в срок.
        "ПЪТПЕРФЕКТ" АД притежава богат консултантски опит. Дружеството работи като консултант на редица Общини по обекти от общинската пътна мрежа за определяне състоянието на пътищата, улиците и инженерните съоръжения.
        В "ПЪТПЕРФЕКТ" АД работят инженери с дългогодишен специализиран стаж и опит в областта на текущият ремонт и поддържането на пътната мрежа и пътните съоръжения не само в Република България.